Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
58 667 42 50
58 667 42 53

ul. Morska 200

81-006 Gdynia

Nadleśniczy
Jacek Szulc
58 667 42 50
Zastępca Nadleśniczego
Adam Pleskot
58 667 42 50
Główny Księgowy
Elżbieta Kmiecik - Wasilewska
58 667 42 63
Sekretarz
Ewa Kaliszewska
58 667 42 70

Dział Gospodarki Leśnej

Robert Pawłowski
Marketing
Tel.: 58 667 42 68
Rene Kamiński
Użytkowanie lasu
Tel.: 58 667 42 60
Szymon Krawczyk
I administrator SILP, leśna mapa numeryczna
Tel.: 58 667 42 57
Witold Ciechanowicz
Edukacja, Leśny kompleks promocyjny, certyfikacja leśna
Tel.: 58 667 42 56
Joanna Bloch-Orłowska
Leśny Ogrod Botaniczny Marszewo
Tel.: 58 667 42 56
Ewelina Sobańska
Ochrona przyrody, udostępnianie lasu dla turystyki i rekreacji (zawody sportowe)
Tel.: 58 667 42 54
Katarzyna Schultka
Hodowla lasu, ochrona lasu, nasiennictwo i selekcja
Tel.: 58 667 42 58
Arkadiusz Gutowski
Stan posiadania: służebności, ewidencja gruntów nadleśnictwa, opiniowanie mpzp, uzgadnianie infrastruktury liniowej, II administrator SILP
Tel.: 58 667 42 73
Monika Angowska
Stan posiadania: udostępnianie gruntów leśnych i rolnych, dopłaty rolne, służebność przesyłu
Tel.: 58 667 42 59
Bartosz Zaremba
Stan posiadania: naruszenia, pierwokup, ochrona ppoż.
Tel.: 58 667 42 62
Robert Schultka
Leśniczy ds. łowieckich, OHZ
Tel.: 58 667 42 78

Inżynierowie Nadzoru

Michał Grabowski
Inżynier Nadzoru, BHP
Tel.: 58 667 42 55
Mariusz Tokarczyk
Inżynier Nadzoru, lasy niepaństwowe (przyjmowanie interesantów w poniedziałki)
Tel.: 58 667 42 55

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Klawikowski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 58 667 42 75
Marta Rogalska
Strażnik Leśny
Tel.: 58 667 42 75
Krzysztof Demps
Strażnik Leśny
Tel.: 58 667 42 75

Kadry

Jagoda Linkowska
Kadry, sekretariat
Tel.: 58 667 42 50

Obronność

Tadeusz Ciepliński
Obronność, informacje niejawne
Tel.: 58 667 42 78

Rzecznik prasowy

Łukasz Plonus
Komunikacja społeczna, projekty zewnętrzne
Tel.: 58 667 42 84

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Gołąb
Inwestycje, remonty, awarie
Tel.: 58 667 42 72
Anna Dyczewska
Gospodarka mieszkaniowa
Tel.: 58 667 42 71
Agnieszka Pawlik
Zamówienia publiczne, pokoje gościnne
Tel.: 58 667 42 74

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Murawska
Podatki, płatności, ZUS
Tel.: 58 667 42 65
Jolanta Jędrzejewska
Zastępca Głównego Księgowego
Tel.: 58 667 42 66
Elżbieta Tuchołka
Kasa
Tel.: 58 667 42 64
Małgorzata Kraszewska
Fakturowanie: sprzedaży drewna
Tel.: 58 667 42 61
Anna Grzegorowska
Fakturowanie: najmu, dzierżawy
Tel.: 58 667 42 67