Lista aktualności Lista aktualności

Dr inż. Janusz Mikoś nowym Nadleśniczym Nadleśnictwa Gdańsk.

W związku z powołaniem na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk Pana Janusza Mikosia, przedstawiamy informację o nowym nadleśniczym.

Po odbyciu studiów leśnych na Akademii Rolniczej w Krakowie, Pan Janusz Mikoś podjął pracę w PGL Lasy Państwowe, gdzie pracuje już od 37 lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1981 roku od stanowiska leśniczego w Nadleśnictwie Nawojowa (RDLP Kraków), na którym pracował  przez 4 lata. Od 1985r, przez siedem lat sprawował funkcję nadleśniczego terenowego w Nadleśnictwie Lipusz, a w 1992 roku został powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo, którym kierował do 27.07.2018r. Od 30.07.2018r. powołany został na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego i kieruje Komisją Łowiecką działającą przy ZG PTL. Od ośmiu lat kieruje Zarządem Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów I Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz jest członkiem Zarządu Głównego SITLiD. Janusz Mikoś jest autorem wielu artykułów popularno-naukowych dotyczących leśnictwa i łowiectwa, które były publikowane w prasie krajowej (Las Polski, Brać Łowiecka, Trybuna Leśnika) i zagranicznej (Algemeine Forst Zeitschrift) oraz na konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych. W 1986r kończy studia podyplomowe na SGGW w Warszawie z zakresu produkcyjności lasu, a w 2005r studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie „Gospodarka łowiecka i ochrona gatunkowa zwierząt” oraz podejmuje badania naukowe z zakresu behawioryzmu jeleniowatych. W 2008r na Wydziale Geograficzno – Biologicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie przedstawia rozprawę doktorską „Preferencje siedlisk leśnych oraz poziom szkód wyrządzanych przez jeleniowate w odnowieniach leśnych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko – Darżlubskie” i uzyskuje tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i V-ce Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Łowieckiego. Aktywnie uprawia jeździectwo i żeglarstwo. W pracy zawodowej stawia na kreatywność i profesjonalizm.