Lista aktualności Lista aktualności

Leśne kapsuły czasu

Rezerwaty przyrody, są jak leśne kapsuły czasu, zachowujące bogactwo leśnej przyrody. Dla ochrony przyrody należy zrobić dużo więcej, potrzebne jest mądre korzystanie z jej zasobów.

Ludzie, korzystając ze środowiska, w którym żyją przekształcają je. Nawet w lasach oddalonych od wielkich aglomeracji mogą istnieć zagrożenia takie jak zanieczyszczenia powietrza czy wody, zakłócające naturalne procesy. Im bliżej wielkich miast tym bardziej widoczny jest ich niszczący wpływ, bezpowrotnie tracone są cenne elementy przyrody. Wiele wysiłku wkładane jest w jej ochronę.

Ochrona przyrody jest zadaniem, wymagającym planowania. Zaczynając określać cele ochrony przyrody na cennym obszarze, musimy dowiedzieć się, jakie są walory przyrodnicze i co właściwie chcemy chronić w tym miejscu. Odpowiedzi na tak postawione pytania umożliwiają wybór najlepszego sposobu ochrony przyrody.

Nie istnieje jeden, określony sposób ochrony bogactw natury, który sprawdzałby się wszędzie. Wynika to głównie z olbrzymiej różnorodności przyrody, którą chronimy. Najpowszechniejszą i najbardziej znaną formą ochrony są rezerwaty przyrody, większość z nich znajduje się w lasach. Rezerwaty przyrody powstają by chronić różnorodność biologiczną, czyli bogactwo świata przyrody w postaci roślin, zwierząt, grzybów i miejsc ich życia oraz tworów i składników przyrody nieożywionej.

Na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, jest 11 rezerwatów, tą formą ochrony przyrody zostało objętych aż 340 ha lasów. Dodatkowo leśnicy wyłączyli 450 hektarów lasów gospodarczych z planowej gospodarki. Razem jest to pokaźny obszar 790 hektarów lasów gdzie przyroda, ma pierwszeństwo przed człowiekiem. Jest to ważne, ponieważ przyroda nie jest w stanie, dostosować się do coraz szybciej zmieniającego się świata, potrzebuje właśnie takich przyrodniczych kapsuł czasu, w postaci rezerwatów i pozostawianych przez leśników kęp starodrzewu.