Lista aktualności Lista aktualności

Oświadczenie w sprawie wycinki drzew w rejonie ulicy Bronisława Dembińskiego na gdyńskim Grabówku.

Oświadczenie w sprawie wycinki drzew w rejonie ulicy Bronisława Dembińskiego na gdyńskim Grabówku.

Nadleśnictwo Gdańsk odpowiada wyłącznie za tereny w swoim zarządzie, natomiast wycinka drzew na prywatnych działkach, ewidencyjnie nie będących lasem, leży w kompetencjach gminy. Forma ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy, nie zmienia tych zasad. Urząd Marszałkowski pełni nadzór nad Zarządem Parków Krajobrazowych w Słupsku, któremu podlega Trójmiejski Park Krajobrazowy.

Właścicielem działki, który ją sprzedał obecnemu właścicielowi, nie były Lasy Państwowe. Jest to teren byłej jednostki wojskowej.