Lista aktualności Lista aktualności

Przewodnik mobilny Nadleśnictwo Gdańsk

Aplikacja pozwala na nawigację do pomników przyrody, parkingów leśnych, miejsc wypoczynku itp. Nawiguje użytkownika również po szlakach rowerowych, pieszych i konnych. Jest dostępna na urządzzenia z systemem android (nazwa: "Nadleśnictwo Gdańsk").

Podstawowe moduły to:

  • Mapa terenu ze wszystkimi szlakami (piesze, rowerowe konne) wyznaczonymi w terenie, z możliwością wyświetlenia kilkuset miejsc pogrupowanych w kilkanaście kategorii, m.in: pomniki przyrody, miejsce na ognisko, warto zobaczyć, leśniczówki itp.
  • "Miejsca": katalog miejsc które warto odwiedzić, uszeregowanych według rosnącej odległości od pozycji GSP użytkownika
  • "Trasy" - katalog szlaków (opisy w trakcie publikacji)
  • Wydarzenia 
  • Zgłoszenia (śmieci, pożar, itp.)
  • Geocaching.

Aplikacja korzysta z podkładu mapowego open street map oraz  bazy danych szlaków i obiektów punktowych, powstałej na podstawie danych posiadanych przez nadleśnictwo, zweryfikowanej przez pomiary GPS. Aplikacja w ciągu kilkunastu dni będzie dostępna na iPhone, nie przewiduje się wersji na telefony z systemem Windows Phone

Aplikacja powstała w ramach projektu „Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku". Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i został zrealizowany w partnerstwie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwa Elbląg, Gdańsk, Wejherowo oraz partnera z Norwegii Skogbrukets Kursinstitutt, http://www.skogkurs.no/.