Lista aktualności Lista aktualności

Wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo

I nagrodę w kwocie 15 000 zł i umowę na sporządzenie projektu zdobyła praca 111227 zespołu projektowego z Krakowa, w składzie: Damian Poklewski-Koziełł, Marcin Gierbienis.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Inspirujący pomysł na zagospodarowanie terenu wraz z kompozycją rozproszonej zabudowy „zagrodowej".

- Twórcze rozwinięcie koncepcji brył, konstrukcji, materiałów wykończeniowych i barwy budynków.

Przedstawiona koncepcja została doceniona ze względu na architekturę i smak przyjętych rozwiązań. Praca została odebrana bardzo dobrze i rekomendowana do I nagrody.

 

III nagrodę równorzędną, w kwocie 7 000 zł zdobyły dwie prace:

  • praca 163676 zespołu projektowego z Gdyni w składzie: Jakub Piórkowski, Adrian Mania, Hubert Kowalski.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Wzorowy układ funkcjonalno-przestrzenny budynku głównego, jednak istotne wątpliwości budzi możliwość zatwierdzenia dokumentacji budowlanej opartej na tej koncepcji.

- Prostotę i dopracowanie elewacji i dachu budynku głównego, jednak wątpliwości budzi sposób rozwiązania dachu i elewacji ażurowej z wyciętymi otworami w kształcie liści.

- Zastrzeżenia dotyczą sposobu rozwiązania placu wejściowego do budynku głównego, gdzie wskazane byłoby bardziej staranne zaprojektowanie architektury krajobrazu.

Ogólnie projekt został odebrany bardzo dobrze i rekomendowany do III nagrody równorzędnej.

  • praca 689986 zespołu projektowego z Gdyni w składzie: Łukasz Piankowski, Weronika Juszyk.

Opinia Sądu Konkursowego

Nagrodę przyznano za:

- Twórcze rozwinięcie interesującego pomysłu na zestawienie tradycyjnej architektury regionalnej ze współczesnymi elementami. Wydaje się, że do przemyślenia byłoby rozszerzenie zakresu zastosowania współczesnych środków architektonicznych
w tradycyjnej bryle budynku.

- Czytelne pokazanie zagospodarowanie terenu, choć bezpośrednie otoczenie budynku głównego wymagałoby dopracowania. 

Praca odebrana bardzo dobrze i rekomendowana do III nagrody równorzędnej.

 

Prace oceniał Sąd Konkursowy, w składzie:

1. arch. Wojciech Wyka, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże  - sędzia Przewodniczący

2. arch. Marek Łańcucki, członek SARP Oddział Wybrzeże  - sędzia Referent

3. arch.  Adam Drohomirecki, członek SARP Oddział Wybrzeże  - sędzia konkursowy

4. Renata Stelmach – sędzia konkursowy, Urząd Miasta Gdyni

5. Anna Gołąb – sędzia konkursowy, Nadleśnictwo Gdańsk

6. Witold Ciechanowicz – sędzia konkursowy, Nadleśnictwo Gdańsk

 

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Gdyni, Zarządu Oddziału Wybrzeże SARP oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku.

 

Nagrodzone prace można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk, w godzinach od 7.30 do 15.30. Serdecznie zapraszamy!

Z pracami, które zostały złożone w drugim etapie konkursu, można zapoznać się również w wersji elektronicznej: https://drive.google.com/open…