Lista aktualności Lista aktualności

Zasady organizowania imprez

Od 4 lutego 2019 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie określenia zasad organizowania imprez na terenie Nadleśnictwa Gdańsk. Co to oznacza w praktyce?

Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników nie przekracza 100 osób powinien dokonać zgłoszenia imprezy, korzystając z poniższego systemu.

Uproszczony schemat działania:

1. Należy wybrać leśnictwo, w którym ma odbyć się impreza, a w przypadku, gdy dana impreza odbywać się będzie na terenie kilku leśnictw, należy wybrać po kolei każde leśnictwo, korzystając z koszyka.

2. Imprezy można zgłaszać w terminie 60 - 30 dni przed planowanym terminem imprezy.

3. Dodatkowo należy przesłać na e-mail: ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl - miejsce imprezy, przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa, - szczegółowe uwarunkowania organizacyjne (np. sprawy dotyczące: oznakowania terenu, ustawienia nośników reklamowych, bram, namiotów, przenośnych toalet itp.)./*jeśli dotyczy.

Każdy kto chce zorganizować imprezę na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, w której liczba uczestników przekracza 100 osób powinien wystąpić do nadleśnictwa z wnioskiem o zgodę. 

Uproszczony schemat postępowania: 

1. Organizator składa wniosek, zgodny z załączonym wzorem, w terminie 90 - 60 dni przed planowanym terminem imprezy. Wniosek należy wysłać pocztą lub mailowo na adres gdansk@gdansk.lasy.gov.pl

2. Do wniosku dołącza przebieg trasy, a w przypadku imprez na orientację obszar (według oddziałów leśnych), zaznaczony na mapie pobranej ze strony Nadleśnictwa. 

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody nastąpi w ciągu 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu 60 dni, pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów. Zarządzenie wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się w materiałach do pobrania. 

Więcej informacji udziela p. Ewa Kaliszewska, tel. 58 667 42 69 e-mail: ewa.kaliszewska@gdansk.lasy.gov.pl

Interaktywna mapa z której należy korzystać. Mapa umożliwia założenie własnego konta, wykonania szkicu lokalizacji imprezy i przesłania nam do niego linku.

Założysz bezpłatnie konto przez login Facebook lub Google, inne możliwości w tym linku

By zwiększyć czytelność mapy warto skorzystać z interaktywnej legendy która umożliwia włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy