Lista aktualności Lista aktualności

Zasady organizowania imprez sportowych

Od 3 kwietnia 2017 roku obowiązuje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie określenia zasad organizowania imprez sportowych na terenach leśnych. Co to oznacza w praktyce?

Każdy kto chce zorganizować zawody sportowe na terenie Nadleśnictwa Gdańsk powinien wystąpić do nadleśnictwa z wnioskiem o zgodę.

Uproszczony schemat wygląda następująco:

  1. Organizator składa wniosek zgodny ze wzorem, na 60 dni przed planowaną imprezą (załącznik).
  2. Do wniosku dołącza mapę (pobraną ze strony nadleśnictwa), na której zaznacza trasę zawodów.
  3. Zgoda wydawana jest w formie umowy (wzór w załączeniu) w terminie do 30 dni od złożenia przez organizatora kompletu dokumentów.

Zarządzenie nie dotyczy imprez o charakterze turystycznym lub edukacyjnym. Zasady organizowania takich imprez mogą być regulowane w drodze porozumienia zawartego pomiędzy organizatorem a Nadleśnictwem Gdańsk. Niezależnie imprezy takie należy zgłaszać nadleśnictwu.

Więcej informacji udziela p. Ewelina Sobańska, tel. (58) 667 42 54, e-mail: ewelina.sobanska@gdansk.lasy.gov.pl