Asset Publisher Asset Publisher

95 lat Lasów Państwowych - tradycja i nowoczesność

Dokładnie 95 lat temu utworzono Lasy Państwowe. 28 czerwca 1924 r. prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o statucie „Polskich Lasów Państwowych”. Dzisiaj Lasy Państwowe opiekują się i zarządzają większością powierzchni lasów w Polsce.


Po sześciu latach od odzyskania niepodległości i wielu postulatach o prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w 1924 r. powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. Prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył Polskim Lasom Państwowym gospodarowanie krajowymi zasobami leśnymi. Stało się to miedzy innymi za sprawą podpisanego przez Prezydenta rozporządzenia z 28 czerwca 1924 r. – o statucie polskich lasów państwowych.


Lasy Państwowe w obecnej formie powstały na mocy ustawy z 28 września 1991 r. jest to największa w Unii Europejskiej organizacja opiekująca się lasami publicznymi. W ustawie o lasach. znalazł się również zapis, będący fundamentem obecnego leśnictwa, o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej. Podkreślono racjonalne gospodarowanie zielonymi zasobami, tak aby nie zagrozić ich trwałości.


Leśnicy w codziennej praktyce kierują się zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej na ekologicznych podstawach. Ustawa o lasach, przesądzając, że przedmiotem gospodarki leśnej nie jest tylko drzewostan, ale cały ekosystem leśny, wprowadziła do planu urządzenia lasu – jako nieodłączną jego część – program ochrony przyrody.


Lasy Państwowe są liderem w dziedzinie ochrony przyrody - na terenach zarządzanych przez nie znajduje się najwięcej z istniejących w Polsce form ochrony przyrody. Obszary Natura 2000 zajmują ponad 38 proc. powierzchni LP (2,8 mln ha), 1282 rezerwaty przyrody zajmują 1,6 proc.  powierzchni LP (123,4 tys. ha), 3655 stref ochronnych wybranych gatunków zajmuje 2 proc. powierzchni LP.


W trosce o przyszłe pokolenia, Lasy Państwowe walczą z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Już w 2007 r. rozpoczęto pierwsze programy retencji wody w lasach. W ciągu ostatnich 10 lat zbudowały lub udrożniły blisko 7 tys. małych obiektów hydrologicznych, które zatrzymają w lasach dodatkowo kilkadziesiąt milionów m3 wody. Tym samym leśnicy chronią nie tylko lasy przed suszami i pożarami, ale także powiększają krajowe zasoby wody.


Źródło: www.lasy.gov.pl