Asset Publisher Asset Publisher

Dzikie pszczoły wracają do Trójmiejskich Lasów!

Jeszcze czterdzieści lat temu nikogo nie dziwił widok pszczół wylatujących z lipowej dziupli. Spotkanie z tymi dziko żyjącymi owadami nie było niczym nadzwyczajnym, każdy człowiek związany z lasem znał co najmniej kilka miejsc zamieszkałych przez dzikie pszczoły. Dzisiaj taki widok to rarytas.

Niestety pszczoły miodne występujące w stanie dzikim niemal wyginęły. Stało to się to praktycznie na naszych oczach, bo dosłownie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dlatego postanowiliśmy działać. Chcemy, żeby pszczoły wróciły do lasów – Mówi Waldemar Hinc z Nadleśnictwa Gdańsk.

Reintrodukcja pszczół na tereny leśne, czyli ponowne wprowadzenie gatunku w miejsca w których wcześniej bytował, z reguły przybiera formę dawnego bartnictwa. Polega to na „dzianiu” – drążeniu, a następnie wywieszaniu kłód bartnych. Jest to proces bardzo czasochłonny, przez to kosztowny i trudny do zrealizowania w dużej skali, stąd pomysł na użycie nowatorskich budek pszczelich. Pozwoli to na przeprowadzenie reintrodukcji w sposób efektywniejszy i tańszy. W Nadleśnictwie Gdańsk rozpoczął się pilotażowy program, który przewiduje zaprojektowanie, wykonanie oraz powieszenie wspominanych budek w lasach.  

Przywracanie miejsc bytowania dzikich pszczół  jest jednym z przykładów działań, jakie leśnicy prowadzą dla zachowania zasobów leśnych oraz ich różnorodności biologicznej  – mówi dr inż. Janusz Mikoś Nadleśniczy z Nadleśnictwa Gdańsk. Leśnicy planując nowe nasadzenia zawsze mają na uwadze potrzeby zwierząt leśnych, m.in. owadów zapylających. Dlatego urozmaicają lasy w gatunki drzew i krzewów nektarodajnych i pyłkodajnych, które stanowią bazę pokarmową tych zwierząt. Reintrodukcja dzikich pszczół jest kolejnym działaniem wspierającym zapylacze - dodaje Mikoś.

W wybranych miejscach lasów Nadleśnictwa Gdańsk zostały już wywieszone pierwsze budki. Obecnie część z nich jest zasiedlana rodzinami pszczoły środkowoeuropejskiej, rodzimej rasy, która niegdyś była jedyną w tej części Europy, a obecnie prawie nie spotyka się jej w naturze. Wprowadzane do trójmiejskich lasów pszczoły pochodzą z hodowli zachowawczej tej rasy. Nie do wszystkich budek wprowadzane są rodziny, niektóre pozostaję puste, przeznaczone do samodzielnego zasiedlenia przez roje pszczele.

Warto pamiętać, o tym jak ważne są pszczoły. Aż 84% gatunków roślin, które uprawia się w Europie potrzebuje udziału zapylaczy. Pszczoły zapylają 77% tych roślin, z których później powstają produkty spożywcze. Należy wspomnieć też o roślinach nieuprawnych, z których 90% jest zapylanych tylko przez pszczoły.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.

  

Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą

 i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek

są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

 

                                                                      PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!