Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA SUBMISJA!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zaprasza na II Submisję Drewna Cennego.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz w dniu 7 marca br. o godz. 9.30, natomiast w dniu 8 marca o godz. 11.00 nastąpi ogłoszenie wyników.

       Celem submisji jest sprzedanie w najlepszej cenie najcenniejszych jakościowo sztuk drewna, pozyskanych w wyniku cięć planowych i wyselekcjonowanych przez powołaną do tego celu komisję.

Przygotowania do submisji zaczynają się dużo wcześniej. W roku poprzedzającym, spośród drzew przeznaczonych do wycinki, wybierane są te o szczególnie wysokiej jakości i posiadające cechy okleiny i na tym etapie jesteśmy w stanie oszacować ich ilość i masę. Wyznacznikiem przy wyborze sztuk na submisję stanowią względy techniczne drewna – jakość techniczna określana zewnętrznie na korze (sęki, róże, guzy, zabitki, krzywizna), pierśnica (grubość drzewa). Głównym kryterium wyboru jest jakość drewna.

Wybrane sztuki są transportowane na składnicę, gdzie po raz kolejny, z bardzo dużą dokładnością są mierzone, by móc określić ich dokładny wymiar i masę. Każda sztuka otrzymuje swój numer losu, na który oferenci składają swoje propozycje cenowe.

Ten rodzaj drewna stanowi niezwykle cenny i poszukiwany przez koneserów surowiec mający bardzo specyficzne i szczególne zastosowanie. Jego niewielka ilość na rynku drzewnym stanowi o jego unikatowej wartości dla potencjalnych oferentów.   

       Na placach ekspozycyjnych w Nadleśnictwie Elbląg, Nadleśnictwie Gdańsk i Nadleśnictwie Lipusz zostanie wystawione ok. 2300 m3 surowca, tj.: W DB – 1050 m3, W BK - 80 m3, W JS - 34m3, W CZR - 25m3, W DG – 58 m3, W MD - 30m3, S2B DB - 150m3, S2A DB – 875m3.

Regulamin submisji, lokalizacja placów i specyfika zgromadzonego drewna zostanie zawarta w katalogu, który dostępny będzie od dnia 20 lutego 2019 r. w biurach: RDLP w Gdańsku, Nadleśnictwa Elbląg, Nadleśnictwa Gdańsk, Nadleśnictwa Lipusz 
    Do oględzin surowca na gruncie zapraszamy od 20 lutego do 6 marca 2019 r.

     Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w submisji. Wszelkich informacji dotyczących organizowanej submisji udziela Wydział Gospodarki Drewnem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku e - mail: marketing@gdansk.lasy.gov.pl  tel. +48 58 321 22 72.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                              PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!