Asset Publisher Asset Publisher

Wyspa Sobieszewska – Przebudowa drogi pożarowej

To kluczowa inwestycja dla zapewnienia ochrony przeciwpożarowej tamtejszych lasów. Trwają prace przygotowawcze.

Przebudowana droga leśna zapewni bezpieczeństwo przejazdu służbom ratowniczym takim jak karetki pogotowia ratunkowego czy wozy straży pożarnej. To dobra informacja szczególnie dla okolicznych mieszkańców i turystów, którzy chętnie odwiedzają Wyspę Sobieszewską.

Prace prowadzone są pomiędzy ul. Lazurową, a ul. Falową. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod realizację przebudowy drogi zakładają konieczność usunięcia drzew i krzewów znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi. W związku, z czym czasowo znikną niektóre oznaczenia szlaków turystyczny. Po zakończeniu prac oznaczenia wrócą na szlaki.