Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko-Darżlubskie

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

fot. Paweł Młodkowski

LKP "Lasy Oliwsko - Darżlubskie" utworzony został przez dyrektora Lasów Państwowych w 1996 r. Część południowa zarządzana jest przez Nadleśnictwo Gdańsk, zaś część północna przez Nadleśnictwo Wejherowo. Łączna powierzchnia obszaru to ponad 40 tys. ha.

Lasy Polski to w większości lasy iglaste (ponad 57% powierzchni lasów ogółem). LKP "Lasy Oliwsko - Darżlubskie" to głównie lasy liściaste (zajmują ponad 71%). Te liściaste, bardzo często o podgórskim charakterze drzewostany wymuszają prowadzenie złożonej gospodarki leśnej.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Materiały do pobrania