Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Gdańsk przeważają drzewa z rodzaju: sosna, buk, świerk, dąb, brzoza oraz olsza. Dominują drzewa stare, mające więcej niż 80 lat.

Hodowla lasu

Najważniejszym celem leśników jest utrzymanie trwałości lasu. Leśnicy wycinają chore drzewa ale również zdrowe, stare drzewa. W lasach Nadleśnictwa Gdańsk w ich miejsce sadzi się nawet pół miliona młodych drzewek.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan drzewostanów.

Użytkowanie lasu

Najważniejszym celem leśników jest utrzymanie trwałości lasu. Leśnicy wycinają chore drzewa ale również zdrowe, stare drzewa. W lasach Nadleśnictwa Gdańsk w ich miejsce sadzi się nawet pół miliona młodych drzewek.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Ochrona przyrody

Bielik, pierwowzór naszego godła narodowego, jeszcze kilkanaście lat temu był w Polsce na granicy wymarcia. Dziś, również dzięki ochronie strefowej wprowadzonej przez Lasy Państwowe, ptak ma się świetnie.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.