Położenie

Podstawowe informacje o nadleśnictwie Gdańsk. Informacje o strukturze, zasadach działania, zasięgu działania.

Galeria zdjęć

Las to wspaniałe miejsce do wypoczynku, spacerów i uprawiania sportu. Zamiast siedzieć przed ekranem - idź do lasu !

Historia

Nadleśnictwo Gdańsk we współpracy z wydawnictwem Oskar wydało książkę o historii szeroko rozumianych lasów gdańskich. Autorem książki jest Krzysztof Jażdżewski.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.