Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo nadzoruje gospodarkę łowiecką na terenie dziesięciu obwodów łowieckich – jest to niemal 57 tys. hektarów pól, lasów i jezior. Dziewięć obwodów wydzierżawianych jest myśliwym zrzeszonym w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Jeden obwód łowiecki ma dla Nadleśnictwa Gdańsk znaczenie szczególne – jest to obwód nr 69 leżący na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni. Na tym terenie polowań dokonują doświadczeni myśliwi będący większości w Służbie Leśnej. W tym obwodzie łowieckim priorytetem jest rozrzedzenie istniejącej populacji dzika.

Celem gospodarki łowieckiej jest utrzymanie odpowiedniego składu gatunkowego i liczbowego zwierzyny, z uwzględnieniem równowagi biologicznej środowiska naturalnego i jego różnorodności.

Szczegółowych informacji na temat polowań udziela Robert Schultka leśniczy ds. łowieckich tel. 606 375 953 lub robert.schultka@gdansk.lasy.gov.pl